Grantové řízení Nadace OKD

28.01.2012 14:11

Podporu mohou získat i projekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. února 2012.

Nadace OKD pravidelně již 4 roky vyhlašuje otevřené grantové řízení pro neziskový sektor. Za tuto dobu se nám podařilo podpořit přes tisícovku neziskových projektů v celkové výši 180 milionů korun. I v době ekonomicky nejisté pokračujeme v aktivitách společensky zodpovědných a již v pátek 13. 1. 2012 vyhlašujeme grantové kolo pro rok 2012, kde rozdělíme až 60 milionů Kč.

 

Přepošlete prosím toto oznámení všem potenciálním žadatelům! Uzávěrka přijímání žádostí je 24. 2. 2012. Jako již tradičně, i letos jsou výzvy zaměřeny téměř na všechny veřejně prospěšné aktivity jako je sociální péče, vzdělání, využití volného času, regionální rozvoj, ochrana životního prostředí či pomoc při získávání dotací z fondů Evropské unie. Grantová výzva je celorepubliková s tím, že cca 80 % prostředků připadne na projekty realizované v Moravskoslezském kraji.

 

Zvýšená pozornost bude v programu „Pro zdraví“ věnována stejně jako v loňském roce podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V programu „Pro radost“ budou upřednostňovány kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Novinkou pro letošní rok je komunitně-investiční program „Sídliště žije“, který je zaměřen na úpravu veřejných prostranství na sídlištích se zapojením veřejnosti. Pro podrobnosti o tomto programu byl spuštěn speciální web www.sidlistezije.cz

 

Všechny podklady a informace o grantovém kole najdete zde a zde.

 

Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na vaše projekty!

Tým Nadace OKD

Klíčová slova: