Grantové řízení Nadace ČEZ

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Žádosti lze podávat do 31. března 2021.

Příjemci podpory:

  • Žadatel může být pouze právnická osoba se sídlem v České republice, jejíž činnost trvá déle než 1 rok a která nebyla v grantovém řízení Zaměstnanecké granty podpořena v loňském roce.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše nadačního příspěvku je 30 000 Kč.

Více informací na stránkách Nadace ČEZ.

Klíčová slova: