Grantové řízení Nadace ADRA

O granty na podporu paliativní péče v hospici je možné žádat do 17. května 2021.

Oblast podpory:

  • Paliativní péče v hospici,
  • Dobrovolnictví v oblasti všech forem hospicové péče

Lze žádat na:

  • mzdové náklady pracovníků v přímé péči, (vč. povinných odvodů),
  • materiálové náklady (kancelářské potřeby, pohonné hmoty, odborná literatura atd.),
  • nemateriálové náklady a služby (např. cestovné, tisk, školení a pojištění dobrovolníků apod.),
  • výdaje vzniklé v období 1. 7. 2021 až 30. 6. 2022
  • více projektů, avšak vždy na základě samostatné žádosti; povinné přílohy lze přiložit pouze jednou.

Více informací na stránkách Nadace ADRA

Klíčová slova: