Grantová výzva podpoří osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním

Nadační fond Abakus vstupuje do nové oblasti osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním, na jejíž podporu otevřel grantovou výzvu. Jejím cílem je najít a podpořit organizace nabízející metody a přístupy, které mohou rodinám usnadnit proces osamostatnění jejich potomka se zdravotním znevýhodněním. Cílem výzvy, do níž je možné se hlásit do 26. dubna, je pomoct takové metody rozvinout a formalizovat tak, aby se do budoucna mohly dostat k co největšímu počtu rodin. 

Výzva přináší finanční podporu do výše až 1,5 milionu korun pro organizaci, a navíc ucelený doprovodný program zaměřený na společné hledání vhodných systémových změn, měření dopadu i udržitelnost realizovaných aktivit. Jeho vedení se ujal odborný partner programu České centrum fundraisingu.

Nadační fond Abakus se v návaznosti na činnost nadačního fondu Avast přes sedm let zabývá podporou rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Cílem jeho projektů bylo umožnit rodinám, aby mohly po narození dítěte žít co nejběžnější život ve svém přirozeném prostředí s dostatkem informací a podpůrných služeb. Stále častěji do této oblasti pronikalo neřešené téma přechodu dětí se zdravotním znevýhodněním do samostatného dospělého života.

“Novou oblast vnímáme jako přirozené pokračování naší práce a místo, kde můžeme hledat další smysluplné nástroje změny. Vstupujeme do tématu identifikace a podpory metod a přístupů, které umožňují jak připravit půdu pro osamostatnění už v dětském věku, tak pomůžou v náročném přechodném období při cestě za samostatností,” uvádí Kateřina Kotasová, programová manažerka nadačního fondu Abakus.

Kompletní informace o výzvě, do níž se organizace mohou hlásit až do 26. dubna, jsou k dispozici na https://abakus.cz/akcelerator-osamostatnovani/.

Irena Setikovská

Klíčová slova: