Google.org Impact Challenge

Google podpoří dobročinné iniciativy, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování se mohou hlásit do 1. března 2021.

Žádosti lze podávat pouze v angličtině. Vybrané organizace obdrží grantové financování ve výši 50 000–2 000 000 EUR a případnou přizpůsobenou podporu od společnosti Google, která jim pomůže s jejich projektem.

Více informací v blogu Google Česká republika.

Klíčová slova: