Fyzioterapie pro děti s autismem

25.03.2012 22:03

Nabízí Středisko respitní péče Volno v Kolíně - i pro mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.

Děti s autismem stejně jako ostatní mohou trpět špatným držením těla, poruchami pohybového vývoje nebo i přidruženým tělesným postižením (DMO). Lidé s autismem navíc potřebují speciální přístup především v oblasti komunikace, potřebují podporu při komunikaci pomocí předmětů, fotografií či piktogramů. Dále potřebují, aby jim byl dopřán dostatek času k pochopení sdělované informace, pokynu, přání. Tyto specifické požadavky nelze vždy skloubit v běžných zařízeních poskytujících fyzioterapii právě z důvodu nedostatku času a neznalosti práce s klienty s autismem.

Ve Středisku respitní péče Volno poskytujeme fyzioterapii dětem a mladým dospělým s autismem při splnění všech podmínek podpory v komunikaci a respektování specifických potřeb. Rehabilitaci provádí zkušená vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka se znalostí přístupu k lidem s autismem. Pro zlepšení celkového pohybového vývoje, hrubé motoriky a jemné motoriky jsou využívány prvky Bobath konceptu, Vojtovy metody a další neurofyziologické postupy, vodoléčba, elektroléčba a nácvik chůze pomocí stropního závěsného systému.

Pro využití fyzioterapie je nutné se vždy objednat telefonicky na čísle 321622331, 605936699 nebo e-mailem: volno@email.cz.

„Na rehabilitaci do Volna chodíme již delší dobu a syn se krásně zlepšil. Na cvičení je vždy dostatek času, syn má své rituály, vše si musí prohlédnout, nesmí se na něj spěchat, pak je v klidu a dobře spolupracuje. Paní rehabilitační dobře zná problémy těchto dětí a celé cvičení probíhá v pohodě.“ Říká paní Jana - maminka syna s autismem a přidruženým tělesným postižením.

 

Projekt fyzioterapie ve Volnu je podpořen městem Kolín a společným sbírkovým projektem České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti „Pomozte dětem!“

Klíčová slova: