Fond vzdělání podporuje 74 znevýhodněných studentů

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia.

Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších devět studentů středních a vysokých škol. Od letošního  září  tak stipendium z fondu pobírá celkem 74 mladých lidí se zdravotním handicapem, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.   

„Cílem stipendijního programu je odstranit bariéry v přístupu ke vzdělání. Někteří z našich stipendistů například pocházejí z vícečetných rodin a rodiče nemají dostatek finančních možností k zajištění kvalitního vzdělání pro všechny své potomky. Proto tito mladí lidé často řeší dilema, zda ve studiu pokračovat, či nastoupit do zaměstnání a pomoci tak rodičům s rodinným rozpočtem,“vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a dodává.

Jsme hrdí na to, že počet studentů, kterým můžeme prostřednictvím Fondu vzdělání pomoci, neustále roste. Každý by měl mít právo na vzdělání bez jakýchkoliv bariér. O to se s Výborem dobré vůle snažíme již 26 let a myslím, že se nám to daří. Příběhy všech studentů, které jsme podpořili ve studiu, jsou toho důkazem a pro nás zároveň obrovskou motivací nepřestávat v této pomoci,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, který zodpovídá mj. za oblast společenské odpovědnosti. 

16letý středoškolák Filip Pátek z Oslavan je jedním z nových studentů a studentek, kteří nyní na podzim získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání. 

„Stipendium pro mě znamená obrovskou pomoc ve studiu. Peníze využiji například na literaturu, učebnice, barvy do tiskárny, papíry, noty, ale také na benzín, protože jsem z Moravy a cestuji do školy v Praze a zpět autem. To je největší položka při mém studiu. Jsem na vozíku a auto je pro mě nejvhodnější způsob cestování,“ uvádí Filip, který studuje Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Svůj volný čas tráví s přáteli, také má rád přírodu, kde čerpá inspiraci pro komponování svých skladeb.

Aktuálně pobírá v tomto školním roce stipendium z Fondu vzdělání 74 studentů. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 642 studentů a dalších 610 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo přes 37,3 milionu korun. 

Jana Taušová

Klíčová slova: