Fond Senior

Grantový program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má uzávěrku pro přijímání žádostí 28. února 2022.

Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Co podporuje program Senior

  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory
  • terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory
  • vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Více informací na stránkách VDV.

Klíčová slova: