Fond Kaufland pro organizace 2023

Neziskové a příspěvkové organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice, mohou žádat o grant do 20. února 2023.

Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. 

Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Oprávnění žadatelé:

  • zapsaný spolek;
  • zapsaný ústav;
  • sociální družstvo;
  • obecně prospěšná společnost;
  • nadace, nadační fond;
  • příspěvková organizace;
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví pro
  • poskytování charitativních služeb;
  • školy a školská zařízení;
  • pouze v případě grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky je oprávněným žadatelem i obchodní společnost s podmínkou zpřístupnění základní verze výsledného produktu cílové skupiny, příp. veřejnosti, bezplatně.

Více informací na stránkách Fondu Kaufland Nadačního fondu Českého rozhlasu. 

 

 

Klíčová slova: