Festival tvořivosti a fantazie FIMFÁRUM

Uskuteční se v Olomouci od pátku 24. června do neděle 26.6.2022, cílem je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí se zdravotním postižením i bez. 

Místo konání akce: 

Olomouc, DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a blízké okolí

SPOLU Olomouc, z.ú. a DDM Olomouc Vás zvou na festival tvořivosti a fantazie FIMFÁRUM. Cílem akce je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí se zdravotním postižením i bez.

25. ročník festivalu zakončí sérii pěti předchozích ročníků, jejichž náplň byla inspirována jednotlivými světadíly. Letošní festival bude zaměřen na Evropu a jeho motto zní „Kam vedou naše kroky? Domů, do Evropy“. 

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 24. června v 19 hodin v sále DDM Olomouc. Večer otevře smyčcové kvarteto Desiqual quartet a následně bude k tanci i poslechu hrát Popová škola Dětského domova v Olomouci.

Již od 9 do 12 a od 14 do 16:30 hodin budou v pátek v DDM Olomouc a v Bezručových sadech otevřeny tvořivé dílny, do kterých jsou zváni všichni z řad olomoucké veřejnosti. Dílny budou otevřeny ve stejných časech také v sobotu. V neděli festival končí dopoledními prohlídkami zajímavých míst v Olomouci pro přihlášené účastníky z pobytových zařízen.

Ve festivalových dílnách bude možné uplatnit své dovednosti a svou tvořivost – vyrobit si šperky z korálků, drobnou keramiku, domeček pro úkryt různých druhů hmyzu, papírové dekorace, vyzkoušet si některé výtvarné techniky. Účastníci festivalu budu moci také navštívit bubenickou dílnu, vyzkoušet slack line nebo se zapojit do míčových a pohybových her. 

Festivalu plného tvořivosti a zábavy se každoročně účastní lidé s postižením žijící převážně v pobytových zařízeních sociálních služeb, rodiny s lidmi se zdravotním postižením, studenti a rodiče s dětmi z řad olomoucké veřejnosti.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce a dalších dárců. 

Nezisková organizace SPOLU Olomouc, z.ú. pomáhá lidem s mentálním postižením již od roku 1995. V současné době poskytuje čtyři registrované sociální služby: odlehčovací službu, osobní asistenci, sociálně aktivizační službu a sociální rehabilitaci. Pro lidi s mentálním postižením pořádá také volnočasové a vzdělávací aktivity.

Podrobný časový harmonogram a rozpis dílen budou zveřejněny v aktualitách na stránkách SPOLU Olomouc www.spoluolomouc.cz

Irena Petruchová

Klíčová slova: