ELSA

21.12.2009 11:00

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze vzniklo sloučením dosud samostatných pracovišť - Centra Tereza a Handicap poradny. Středisko podporuje uchazeče o studium a studenty ČVUT se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a s chronickým somatickým onemocněním. Komplexní systém služeb je zabezpečován především prostřednictvím digitalizačního a knihovnického servisu, servisu vizualizačního a zapisovatelského, tlumočnického, asistenčního a servisu technického.