Elektronizace grantových řízení

To je jedno z hlavních témat semináře ke grantovým programům v oblasti zdravotnictví pro rok 2021, který se koná 28.8.2020 ve Velké zasedací síni Nové radnice v Praze.

Seminář se uskuteční v pátek 28. 8. 2020 od 9:00 do 11: 30 ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (1. patro)

 

K vyhlášeným tematickým oblastem promluví Mgr. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, a ředitel odboru zdravotnictví MHMP Mgr. Martin Ježek.

Součástí semináře budou i základní technické informace týkající se zpracování a podávání Žádostí.

Program semináře:

1.       Úvodní slovo k vyhlášeným tématům grantových programů – Mgr. M. Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, Mgr. M. Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy

2.       Elektronizace grantových řízení – Mgr. M. Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy

3.       Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 – Bc. V. Syřínková

4.       Program Akce celopražského významu pro rok 2021 – Bc. V. Syřínková

5.       Formulář žádosti – Bc. V. Syřínková

6.       Diskuse, dotazy

7.       Kompletní program naleznete na odkazu: http://zdravotni.praha.eu/file/3153903/Program_seminar_2021.pdf

Svoji účast, prosím, potvrďte předem, nejpozději do 27. 8. 2020, na adresu vera.syrinkova@praha.eu.

Klíčová slova: