EIT Health hledá řešení v oblastech péče o zrak a oči a zvládání bolesti

EIT Health již počtvrté spouští program Wild Card s cílem najít společnosti z oblasti zdravotnictví, které chtějí narušovat status quo ve svém oboru; tento rok se společnost soustředí na dvě oblasti – péče o zrak a oči a zvládání bolesti. Na konci soutěže získají dva týmy až 1.5 miliónu eur a dva roky podpory od EIT Health. Přihlášky mohou podávat inovátoři z Evropy, včetně zemí z programů z EIT Health InnoStars a regionů EIT Health RIS, včetně České republiky a Slovenska, a to až do 15. března 2021.

Jen v Evropě je přes 30 miliónů nevidomých a slabozrakých osob. Průměrně 1 z 30 Evropanů zažívá ztrátu zraku. Tento problém je nejvíce zřetelný u seniorů, 1 ze 3 osob starší 65 let trpí nějakou formou poruchy zraku. 

Podle studie 11 členských zemí EU stojí evropské zdravotnické systémy péče o pacienty s poruchami a nemocemi zraku odhadem přes 18 miliard eur ročně (přes 460 miliard korun). Proto se letošní EIT Health Wild Card zaměřuje mimo jiné na péči o zrak a zve talentované inovátory z celé Evropy, aby našli řešení, která dokážou zamezit výše zmíněným problémům a léčit oční vady a poruchy zraku.

Další výzvou v soutěži je oblast zvládání a léčby bolesti. Hlavním cílem je vyřešit, jak zvládat a tlumit akutní a chronické bolesti pacientů. Díky pochopení, co je ohniskem bolesti a jak vzniká v celé škále onemocnění a zdravotních obtíží, jsou inovativní řešení velkým přínosem pro pacienty.

Program začíná hackathonem, vybrané týmy budou testovány v oblastech důležitých pro svůj business: vytvoření týmu, kritické myšlení, vytváření businessového modelu či prezentace svých projektů. Poté budou prezentovat svá řešení panelu odborníků a vítězové posléze přímo EIT Health Investment, která jim následně pomůže uvést  řešení na trh.

Až dva vítězné týmy získají od EIT Health dva roky podpory od projektových manažerů, mentorů a koučů organizace, přístup do sítě EIT Health a k jejím partnerům a 750 000 eur ročně.  

„Po konzultaci s experty v oboru jsme vybrali péči o zrak a zvládání bolesti jako oblasti, kde je nutné inovovat. A právě takový potenciál ke zlepšení životů lidí leží v rukou talentovaných týmů, které současně mohou nadále utvářet a měnit celé oblasti zdravotnictví. Těšíme se na to, až se potkáme s těmito tvůrci budoucnosti a podpoříme je v jejich činnosti, která změní naše životy,“ říká Jorge Juan Fernández García ředitelka inovací EIT Health.

Minulý rok se program EIT Health Wild Card zabýval projekty zaměřenými na zdraví žen a digitální léčbu. Jedním z týmů, který získal podporu, se stal španělský MiMARK. Jeho řešení  se zaměřuje na  zpřesnění a zefektivnění diagnostiky rakoviny dělohy. Druhý tým, Orbit z Německa, vyvíjí řešení na bázi umělé inteligence, které je schopno vytvořit personalizovanou léčbu Parkinsonovy choroby.

Pro více informací o aplikačním procesu programu 2021 EIT Health Wild Card najdete na wildcard.eithealth.eu.

Nina Černá

 

Klíčová slova: