Důstojné zaměstnávání pro OZP

16.01.2013 19:04

Účast na bezplatném vzdělávacím projektu nabízejí Santé Institut s.r.o. a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Projekt se zaměřuje na oblasti: 

Motivačních aktivit:

  • bilanční a pracovní diagnostiky, které zhodnotí Vaše schopnosti a možnosti účastníka projektu a bude stavebním kamenem pro následnou rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání.
  • motivační a poradenské aktivity, v jejichž rámci získáte dovednosti sebeprezentace na trhu práce s důrazem na prezentaci OZP zaměstnavateli a motivaci k práci na otevřeném trhu práce a naučí vás prezentovat ZP jako svou součást, která na trhu práce nemusí být nutně limitující.

Poradenských aktivit:

  • zaměstnávání OZP – zákon o zaměstnanosti, kompetence Úřadů práce, podporované zaměstnávání, práva a povinnosti zaměstnavatelů, náhradní plnění. 
  • státní podpora OZP – zákon o sociálních službách, příspěvek na péči, peněžní dávky SSP a sociální péče, mimořádné výhody ZTP, jednání s úřady.

Získáte dovednosti, které povedou k lepší orientaci na otevřeném trhu práce, rozpoznáte práva a povinnosti zaměstnance, získáte kompletní přehled v legislativě zaměstnávání OZP a budete schopni prosazovat efektivně své zákonné nároky, komunikovat s ÚP, zaměstnavateli a pracovat s informacemi.

Výstupem z těchto výše uvedených aktivit bude poskytnuta vybraným účastníkům podpora ve formě rekvalifikace, kdy účastník obdrží certifikát a bude mu poskytnuto individuální poradenství odbornými poradci a konzultanty společnosti DRILL B. S., s.r.o. se zaměřením na uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem projektu je zprostředkování práce účastníkům.

Účast na projektu je pro účastníky bezplatná.

V případě zájmu o více informací pro vás a vaše členy nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese esf@sante-institut.cz nebo na telefonním čísle +420 776 566 661.

Klíčová slova: