Duchovní a spirituální podpora v zařízeních pro seniory

To je úvodní téma dubnového čísla časopisu Sociální služby.

Kaplanství se v sociální sféře zatím nedostává přílišné pozornosti, přesto v ní kaplani plní důležitou úlohu. Upomínají totiž na důstojnost každého jedince, a to v jakékoliv situaci. Jsou průvodcem klientů i pracovníků v těžkých chvílích.

O tom, kdo je kaplan, jak se jím člověk může stát a jakou roli zastává v sociálních službách, se můžete dočíst v článku Duchovní a spirituální podpora v zařízeních pro seniory je pro klienty přínosem.

Kaplanka v Domově Sue Ryder Eržika Frinková v něm také popisuje, z čeho vychází při své práci v domově.

V dubnovém čísle se také věnujeme dopadům pandemie covidu-19 na duševní zdraví. Podle psychoterapeuta Martina Cikharta, který v Palatě – Domově pro zrakově postižené koordinuje také paliativní péči, je zatím relativně brzo na to zjistit, jaký je dlouhodobý dopad pandemie na duševní zdraví a „well being“, nicméně její krátkodobý negativní efekt je už teď evidentní.

Určitě nejvíce ohroženou skupinou jsou dle něj senioři žijící sami, u kterých je riziko negativních dopadů sociální izolace na duševní zdraví největší.

Helena Kučerová, emeritní odborný psychiatr, se zaměřila na dopady pandemie na duševně nemocné osoby, které mohou mít vyšší sklon k sebevraždám.

V druhém díle o chatové komunikaci v pomáhajících profesích tentokrát autorky představily druhy chatových komunikací a ukázaly, jak taková komunikace po chatu může probíhat. Hlavním cílem při navázání kontaktu je podle nich navodit bezpečnou atmosféru a budovat vzájemnou důvěru mezi pracovníkem a klientem.

Autorky předpokládají, že význam této komunikace bude dále růst, a proto je nezbytné, aby odborníci věnovali dostatečnou pozornost přípravě a seznámili se se specifiky chatové interakce s klientem.

 

Petra Cibulková

Klíčová slova: