Druhá informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (listopad 2007)