Dotazník pro osoby se získaným tělesným postižením

Poslouží pro zmapování užívání alkoholu, jiných návykových látek a závislostního chování (dotazník je uzpůsoben i pro ty, kteří abstinují a nevyzkoušeli nikdy žádnou návykovou látku) a výsledky budou použity jako podklad pro zpracování bakalářské práce.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je určen všem osobám se získaným tělesným postižením, které jsou starší 18 let.

Zde je odkaz pro jeho online vyplnění: https://www.survio.com/survey/d/S5K6A5R1M1B2L1J3R  

Dotazník je naprosto anonymní a jeho vyplnění nejčastěji trvá v rozmezí 5-10 minut.
Poslouží pro zmapování užívání alkoholu, jiných návykových látek a závislostního chování u osob se získaným tělesným postižením (dotazník je uzpůsoben i pro ty, kteří abstinují a nevyzkoušeli nikdy žádnou návykovou látku) a výsledky budou použity jako podklad pro zpracování bakalářské práce.

Děkuji Vám za jeho vyplnění a případné sdílení.

Ivana Císařová – studentka Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Klíčová slova: