Dotazník na skryté titulky

28.03.2013 10:21

Jeho vyplnění sluchově postiženými televizními diváky poskytne cenné informace pro bakalářskou práci i pro Českou televizi.

Bakalářskou práci píše Ing. Zuzana Břesková, redaktorka teletextu České televize a studentka Filozofické fakulty UK v Praze, obor sociální práce. 

Na některé otázky v dotazníku je možné vybrat jen jednu odpověď, u jiných je nabídnuto několik možných odpovědí. Pod většinou otázek je připojeno textové pole, do lze vpisovat upřesnění nebo komentáře k danému tématu.

Veškeré údaje získané dotazníkem budou zpracovány anonymně. Dotazník se nachází zde.

Klíčová slova: