Dotační program Plzeňského kraje

Je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče. Žádosti budou podávány od 26. 4. 2021 do 24. 5. 2021.

Finanční prostředky mohou být využity na náklady související s poskytováním sociální služby

a) v rámci center duševního zdraví vzniklých v rámci projektu Deinstitucionalizace v reformě psychiatrické péče a/nebo

b) v rámci multidisciplinárních týmů, vzniklých a fungujících v rámci reformy psychiatrické péče a/nebo c) osobám, které byly v předchozích dvou letech hospitalizovány v psychiatrické nemocnici, popř. na psychiatrickém oddělení nemocnice a/nebo

3 d) cílovým skupinám uvedeným v čl. V. odst. 3 tohoto vyhlášení s cílem předcházet jejich hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích, popř. na psychiatrických odděleních nemocnic

 

Podrobnosti jsou na stránkách Plzeňského kraje.

Klíčová slova: