Dotace Zlínského kraje

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2021 má uzávěrku pro podání žádosti o podporu 15. února 2021.

Program bude realizován ve čtyřech dotačních titulech.

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením

Podporovaná opatření Dotačního titulu 1:

-       1a Pravidelné edukativní programy 

-       1b Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením

-       1c Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením

-       1d Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení

-       1e Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob

-       1f Pravidelné programy canisterapie

-       1g Pravidelné programy hipoterapie

-       1h Pobytový program zaměřený na hipoterapii 

 

Dotační titul 2: Rodiny

Podporovaná opatření Dotačního titulu 2:

-       2a Pravidelně se opakující aktivita téhož charakteru mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost (nevztahuje se na plavání rodičů s dětmi nebo dětí)

-       2b Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost

-       2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra přístupná široké veřejnosti, zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost

-       2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství

 

Dotační titul 3: Dárci krve

Podporovaná opatření Dotačního titulu 3:

-       3a Ocenění bezplatných dárců krve

 

Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Podporovaná opatření Dotačního titulu 4:

-       4a Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Podrobnosti na stránkách Zlínského kraje.

Klíčová slova: