Dotace Ústeckého kraje

Program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje 2021 má uzávěrku pro podání žádostí 14. července 2021.

Podporované aktivity:

Okruh 1:

Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad rámec úhrady zesystému veřejného zdravotního pojištění, pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji.

Okruh 2:

  • Podpora zdravotní gramotnosti aosvojování si chování zaměřeného naprevenci zdravotních rizik vprůběhu celého života, zejména unejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:
  • správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
  • dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
  • zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
  • zdravotně rizikové chování, informovanost ozdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
  • vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
  • snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např. podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Více informací na stránkách Ústeckého kraje.

Klíčová slova: