Dotace Plzeňského kraje

O podporu sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů je možné žádat do 7. srpna 2022.

O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze následujícím poskytovatelům sociální části (sociální služby) centra duševního zdraví, adiktologického multidisciplinárního týmu a/nebo forenzního multidisciplinárního týmu uvedeným v Seznamu poskytovatelů služeb CDZ a MDT.

  •  Ledovec, z.s. na sociální část služby uvedené v Seznamu jako CDZ Plzeň
  • Ledovec, z.s. na sociální část služby uvedené v Seznamu jako CDZ Klatovy 
  • Spolek Ulice Plzeň na sociální část služby uvedené v Seznamu jako S-komplex (Plzeň) 
  • Psychiatrická nemocnice v Dobřanech na sociální část služby uvedené v Seznamu jako FMT PN v Dobřanech. 

Služba, na níž je v rámci Dotačního programu žádáno o dotaci, musí být v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020 - 2030.

Podrobnosti na stránkách Plzeňského kraje.

Klíčová slova: