Dotace Olomouckého kraje

Žádosti v programu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína 2023 je možné podávat do 14. dubna 2023.

Zaměření programu:

Podpora provozu poskytovatelů domácí paliativní péče poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí v oboru paliativní medicína.

V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na mzdy odborných zdravotnických pracovníků v přímé péči, výdaje na provoz kontaktního pracoviště, výdaje na spotřební zdravotnické prostředky a materiál, dále výdaje na nákup, opravy a servis prostředků zdravotnické techniky nutných pro poskytování zdravotních služeb, výdaje na zajištění dopravy k pacientům a další nezbytné výdaje.

Více informací na stránkách Olomouckého kraje.

Klíčová slova: