Dotace Moravskoslezského kraje

Žádosti v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 lze podávat prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021.

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Podpořeny budou sociální služby, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem „základní“ a které mají uzavřenu „Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“.

Další informace na portálu Moravskoslezského kraje.

 

 

Klíčová slova: