Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu aktivit sociálního podnikání má uzávěrku příjmu žádostí 7. dubna 2021.

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

PSP 1/21 Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků 

Dotace bude použita na:

  • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
  • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok
  • spotřebu materiálu (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 3.000 Kč, nákup materiálu v souvislosti s opravami)
  • opravy a udržování 

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč 

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 90 %

PSP 2/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: 101 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

PSP 3/21 Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace: od 301 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 50 %

Dotace bude použita na (u obou titulů PSP 2/21 a PSP 3/21):

  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (zakoupení strojů, technologického zařízení, pracovní prostředky nebo jiné vybavení sociálního podniku apod., jehož pořizovací cena je vyšší než 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok)
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (software)
  • opravy a udržování (z dotace lze hradit i nákup materiálu v souvislosti s opravami)
  • rekonstrukce včetně souvisejících stavebních úprav, které napomohou k rozšíření nebo udržení činností sociálního podniku (dotaci nelze požadovat na projektovou dokumentaci)

Další informace na portálu Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: