Dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro neziskovky

Jednou z podpořených oblastí je i podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Žádosti lze podávat do 10. června 2022.

Konkrétně je to:

  • Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách.
  • Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

Podpořena nebude publikační činnost vůči široké veřejnosti.

Více na stránkách MMR.

Klíčová slova: