Dotace Ministerstva kultury

Dotační program Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů na rok 2023 má uzávěrku přijímání žádostí 16. září 2022.

Podporované aktivity:

  • využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením
  • arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory
  • prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti
  • tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech)
  • činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů
  • umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče
  • zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase
  • kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže
  • usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.)
  • odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky)

Další informace na stránkách Ministerstva kultury. 

Klíčová slova: