Dotace Královéhradeckého kraje na individuální účel 2021

O podporu na veřejně prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro kraj je možné žádat do 31. prosince 2020.

Programy podpory:

  • roční činnost 
  • jednorázové akce

Které výdaje lze podpořit? 

Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Mezi uznatelné výdaje obecně nelze zahrnout např.: úhradu DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. Nedoporučuje se rovněž žádat na výdaje spojené s přípravou žádosti o dotaci a s administrací projektu. U ostatních výdajů mohou orgány, které žádost schvalují, určit rozsah a výši uznatelných výdajů projektu.

Více na stránkách Královéhradeckého kraje.

Klíčová slova: