Dotace Kraje Vysočina

Program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 27. ledna 2023.

K naplňování účelu programu je podporována činnost (provoz) domácí hospicové/paliativní péče, která není součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalým), která je vykonávána mobilním specializovaným paliativním multidisciplinárním týmem složeným v souladu s platnými metodikami Ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Standardy mobilní specializované paliativní péče (vydané Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců) pro odbornost 926 - domácí specializovaná paliativní péče, s časovou dostupností 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Další informace na stránkách Kraje Vysočina.

 

Klíčová slova: