Dotace Kraje Vysočina

Uzávěrka pro žádosti v dotačním programu Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2022 je 28. ledna 2022.

O dotaci mohou žádat provozovatelé denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Podrobnosti na portálu Kraje Vysočina.

Klíčová slova: