Dotace Kraje Vysočina

Mezi sedmi vyhlášenými programy pro rok 2021 jsou také Provozování domácí hospicové péče a Celoroční aktivity handicapovaných.

Provozování domácí hospicové péče 2021

  • Program umožní žádat o dotaci provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek, práce s pozůstalými). 
  • Připravená celková podpora: 19,8 miliónů korun
  • Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021

Celoroční aktivity handicapovaných 2021

  • Program má sloužit NNO z Kraje Vysočina , jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany, účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních aktivit, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče. Spoluúčast kraje je nově 90% a spoluúčast žadatele 10% uznatelných nákladů (původně 50% na 50%). Kraj Vysočina tím reaguje na poptávku NNO a minimalizaci dofinancování jejich projektů z jiných zdrojů v době pandemie. Maximální dotace je 40 tisíc korun na žadatele. 
  • Připravená celková podpora: 400 tisíc korun
  • Příjem žádostí:  1. 2. 2021 – 12. 2. 2021
Klíčová slova: