Dotace Karlovarského kraje

Žádosti v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 je možné podávat od 18. 10. 2021 do 3. 11. 202.1

Peněžní prostředky jsou určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb; jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.

Více informacích na portálu Karlovarského kraje.

Klíčová slova: