Dotace Jihočeského kraje

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, 

Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2023 – 2025 (dále jen “SPRSS“), tj. podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Podrobnosti jsou na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: