Doprovázení v pomáhajících profesích

01.03.2012 20:50

Knihu Soni Vávrové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Doprovázení člověka člověkem je přirozenou součástí lidské společnosti od dob jejího vzniku až do současnosti. Každý člověk je v průběhu svého života doprovázen druhými lidmi a naopak. Stává se tak subjektem i objektem doprovázení. Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy.  Jádro knihy tvoří koncept doprovázení – jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí. V souvislosti s nimi dělíme doprovázení na výchovně vzdělávací, sociální a zdravotnické. Ve všech případech by mělo jít o profesionálně vedené sociálně inteligentní doprovázení, ve kterém je pracovník subjektem řídicím a ovlivňujícím průběh a výsledek celého procesu.
PhDr. Soňa Vávrová, Ph.D., absolvovala FF UP Olomouc a Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. Je ředitelkou Ústavu pedagogických věd na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně, má bohaté též zkušenosti z praxe. Zabývá se otázkami deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb, oblastí kvality sociálních služeb a procesem aplikace standardů kvality sociálních služeb) v praxi.

Více informací je na stránkách Portálu. Toto nakladatelství zašle knihu bezplatně dvěma čtenářům Helpnetu, kteří pošlou na adresu info@helpnet.cz mail se svou poštovní adresou a do předmětu uvedou Výhra 51. Vyhrají ti dva, jejichž mail dorazí jako 1. a 51. v pořadí. Knihu Bezpečná výchova z minulého soutěžního kola dostanou Lucie Šimková z Prahy 2 a Milena Čámková z Prahy 5.

Klíčová slova: