Doporučení MPSV

Ministersstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup č. 16/2020 pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19. 

Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám potíže, z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách, některé rizikové faktory (např. sociální izolace) mohou mít větší dopady. Lze předpokládat, že potřeba dostupné podpory ze strany sociálních pracovníků je v souvislosti s pandemií pro tuto cílovou skupinu zvýšená.

Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie je nutné hledat další zdroje podpory. Sociální práce v kontextu dopadů na změny režimu fungování stojí v první linii.

Výkon činností sociální práce musí být realizován ve standardním rozsahu a zároveň s respektem k přijatým epidemiologickým opatřením. Spíše lze očekávat zvýšenou poptávku po podpoře a pomoci tam, kde v důsledku přijatých opatření, nebo zvýšené nemocnosti personálu služeb, může docházet k diskontinuitě v obvyklém rozsahu poskytování péče, což klienty i neformálně pečující a jejich blízké může dostat do obtížné až krizové situace.

Proto je třeba tyto osoby vyhledávat, informovat je o možnostech pomoci, popřípadě jim potřebnou pomoc i zprostředkovat. Činnosti sociální práce jsou poskytovány občanům, tedy i neformálním pečovatelům, zdarma.

Aktualizované informace o epidemiologických opatřeních jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/, Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/ a Úřadu vlády https://www.vlada.cz/cz/epidemiekoronaviru/dulezite-informace/mimoradna-....

Více informací ZDE.

Klíčová slova: