Dofinancování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Žádosti o grant je možné podávat do 27. června 2022.

Žádat může pouze poskytovatel sociální služby, který požádal o poskytnutí dotace dle článku VII Podmínek, tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace.

Dle článku IX, odst. 5 Podmínek nesmí požadavek na dofinancování spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace. V případě, že předložená žádost o dofinancování bude obsahovat požadavek přesahující s již přiznaným reálným návrhem dotace optimální návrh, nebude žádost vyřazena, ale dofinancování bude poskytnuto maximálně do výše optimálního návrhu dotace.

Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn.

Další informace na stránkách Moravskoslezského kraje

Klíčová slova: