Dobrovolnictví 2022

Dotační program Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 28. ledna 2022.

Cílem programu je poskytování podpory realizátorům projektů dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby, a to z důvodu zajištění fungování funkční sítě dobrovolnických center v Kraji Vysočina.

K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • vyhledávání, příprava a koordinace práce dobrovolníků v rozsahu minimálně 1 500 dobrovolnických hodin, kteří jsou vysíláni alespoň do třech registrovaných sociálních služeb k výkonu dobrovolnické práce v sociální oblasti, popř. ve zdravotnických zařízeních a to včetně případného koordinování neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby.

Další informace na stránkách Kraje Vysočina.

Klíčová slova: