Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

17.04.2013 22:27

Příručka vydaná ministerstvem práce a sociálních věcí je určena každému, kdo využívá podporu při rozhodování anebo napomáhá při rozhodování člověku s postižením. Tedy především lidem s postižením v duševní oblasti, jejich blízkým, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb.

Dobrá praxe předkládaná v této příručce není jediným ani definitivním řešením problematiky poskytování podpory při rozhodování a právním jednání lidí s postižením v duševní oblasti. V některých státech se již řadu let vyvíjí praxe založená na právním zakotvení nového konceptu právní způsobilosti lidí s postižením v duševní oblasti. I v ČR se bude právní úprava i praxe na ní založená ještě významně vyvíjet. Příručku je proto potřeba brát jako odrazový můstek pro další práci. Nové zkušenosti z praxe umožní metodiku dále rozvinout a zároveň budou podkladem k dopracování příslušné právní úpravy ve smyslu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Příručka ve formátu PDF je ke stažení na stránkách MPSV.

Klíčová slova: