Diskuse na půdě Senátu

Konference o bydlení seniorů a potřebné péči proběhla včera, ukázala na problémy k řešení, které přináší demografický vývoj. 

Bydlení seniorů, kteří budou zanedlouho tvořit třetinu obyvatelstva České republiky, je problémem, který musí političtí představitelé urgentně řešit. Demografický vývoj jasně ukazuje, že v roce 2030 bude 12-15 % obyvatel starších 80 let. A ti budou potřebovat komplexní zdravotní a sociální péči.

Právě proto se včera na konferenci Senior Housing v Senátu PČR sešli senátoři, zástupci veřejné správy a samosprávy i soukromých společností.

Klíčovou roli v tématu bydlení pro křehké seniory hrají a budou hrát dostatečné kapacity sociálních služeb. Do třiceti let se musí navýšit kapacita lůžek v sociálních službách ze současných 41 000 až na 90 000. Stát vyčlenil na investice do seniorského bydlení a pobytových služeb necelých 500 milionů korun, což je nedostačující.

„Pomoc v budování nových lůžek poskytují i soukromé firmy. Privátní sektor nabízí formu spolupráce s kraji a obcemi jako investor, který má ve výstavbě a provozu domovů mnohaleté a mezinárodní zkušenosti. V tomto ohledu na sebe bere závazek investice do výstavby domova, což umožňuje městským samosprávám použít plánované finanční prostředky pro jiné účely,“ vysvětlila jedno z hlavních témat konference Věra Husáková, regionální ředitelka společnosti SeneCura, největšího soukromého provozovatele Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem, respektive center pro lidi s Alzheimerovou chorobou a demencí.

 V modelu součinnosti privátního a veřejného sektoru budou fungovat nová SeniorCentra SeneCura například v Telči, Žďáru nad Sázavou nebo Chotěboři.

Kromě spolupráce soukromého a veřejného sektoru, která se stále více prosazuje při realizaci a financování nových zařízení nebo revitalizaci stávajících, byly dalšími důležitými tématy konference například možnosti samospráv v bydlení seniorů či zkušenosti s péčí o seniory v menších obcích.

Přednášející kladli důraz zejména na setrvání seniorů doma, tedy ve svém přirozeném prostředí, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje, přičemž senioři s Alzheimerem či demencí, jejichž počet rychle roste, již potřebují specializovanou péči v domovech se zvláštním režimem.

Důležitým tématem byl také trend mezigenerační soudržnosti – zejména propojování domovů pro senioryn s dětmi a širokou veřejností. Takové možnosti již úspěšně nabízí některá SeniorCentra SeneCura, která v rámci svých domovů provozují dětské skupiny.

Mezi přednášejícími se představila například členka rady hl. města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová, senátor a člen výboru Senátu Parlamentu ČR pro zdravotnictví a sociální politiku Jiří Vosecký, senátor a starosta obce Bolatice Herbert Pavera, Stanislava Gorecká ze Svazu měst a obcí nebo Jiří Klíma, ředitel odboru politiky bydlení MPSV.

Jana Barčáková

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.