Diagnostika osteoporózy

08.02.2007 23:46

Osteoporóza je nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, které postihuje především ženy v postmenopausálním věku a muže i ženy v pokročilejších věkových kategoriích. Frekvence komplikací osteoporosy systematicky stoupá. Tento stav je mimořádně finančně nákladný. Statistickou pravděpodobnost prodělat zlomeninu proximálního femuru má v České republice 15 - 17% žen a některá z osteoporotických zlomenin postihne v průběhu života každou třetí ženu. Autorem doporučeného postupu je doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc., spoluautorem prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.