„Diabetici mají díky covid-19 větší zájem o nové možnosti léčby,“ říká diabetolog MUDr. Emil Záhumenský

Lidé s diabetem 2. typu, kterých se v České republice léčí přes 940 tisíc, jsou obecně uváděni jako skupina s vyšším rizikem vážného průběhu onemocnění covid-19. Ve skutečnosti se toto zvýšené riziko týká pouze lidí s diabetem 2. typu s nezvládnutou (špatně kompenzovanou) hladinou cukru v krvi. Dostat hladinu cukru pod kontrolu (a tedy i snížit riziko vážného průběhu covid-19) pomáhá moderní léčba.

Její účinky se zaměřují nejen na hladinu glykémie v krvi, ale také na další související zdravotní komplikace. Například v případě GLP-1 agonistů se jedná o ochranu srdce, cév i ledvin a snižování hmotnosti. 

Téma komentuje zlínský diabetolog MUDr. Emil Záhumenský.

Jak diabetologové v dnešní době řeší potřebu pravidelných kontrol u diabetiků 2. typu?

Naši diabetici se v této době koronaviru o své zdraví více obávají a do ordinace chodí méně. Více využíváme telefonických konzultací a možnosti předpisu elektronických receptů. Výjimku tvoří diabetici s ránou na noze, kde je strach ze ztráty končetiny mnohem větší než strach z koronaviru. Podiatrická ordinace proto žádné snížení zájmu o osobní kontakt nepozoruje. 

Změnil se přístup diabetiků 2. typu k léčbě kvůli covid-19? 

V ordinaci již máme osobní zkušenost s pacienty s diabetem 2. typu, kteří se nakazili covid-19. Jejich antidiabetickou léčbu se nám dosud dařilo zvládat telefonickou konzultací. 

Pravdou je, že s příchodem covid-19 si mnoho pacientů uvědomilo své riziko závažnějšího průběhu onemocnění při špatné kompenzaci cukrovky. Projevilo se to ve zvýšeném zájmu o možnosti, jak toto riziko snížit. Kromě zájmu o moderní metody léčby s využitím např. preparátů typu GLP-1 agonistů či SGLT 2 jsme zaznamenali zvýšený zájem o obecné metody zlepšení imunity a aktivního zdraví, a to i v případě, že nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Příkladem jsou ozonoterapie, lipozomální forma vitaminu C a vitamin D.

Jak může moderní léčba diabetu 2. typu snížit riziko vážného průběhu onemocnění covid-19?

Vyšší riziko vážného průběhu souvisí s dlouhodobě vyšší hladinou cukru v krvi. Ta přitom ovlivňuje nejen průběh covid-19, ale i dalších onemocnění, včetně infekčních. Covid-19 je tak jen jeden z řady. Díky moderní léčbě můžeme účinněji upravovat hladinu cukru v krvi jak tabletovou, tak injekční formou, a současně snižovat riziko dalších komplikací souvisejících s diabetem. Jako příklad je možné uvést srdečně-cévní onemocnění, postižení ledvin nebo v případě GLP-1 agonistů dokonce i nadváhu a obezitu. Při správném zvládnutí nemoci jsme tak schopni riziko vážného průběhu snížit na úroveň srovnatelnou s nediabetiky. 

Pacienti s diabetem 2. typu patří pro zvýšené riziko závažného průběhu covid-19 do tak zvané prioritní indikační skupiny očkování proti covid-19. Přínos očkování u nich převyšuje možná rizika. Diabetikům nejen v mé ordinaci toto očkování doporučuji.

Eva Kloučková

 

 

 

Klíčová slova: