Desatero pro lidi procházející krizí nezaměstnanosti

22.12.2006 18:07

Ztráta zaměstnání provází člověka, který oslepne nebo kterému se zrak prudce zhorší, a patří k nejbolestivějším důsledkům těžkého zrakového postižení. Vedle ztráty "očního kontaktu" s okolím se jedná o ztrátu možnosti se realizovat, uplatnit, stýkat se s kolektivem lidí, na který jsem byl dosud zvyklý. Mezi těžce zrakově postiženými je až 75% nezaměstnanost, mezi zcela nevidomými dosahuje nezaměstnanost až 90 %. Příčin je hned několik:
- neexistence chráněných pracovišť pro zrakově postižené osoby (v některých zemích tato místa existují a jsou právně ošetřena, např. telefonista, masér),
- nezájem a nevědomí ze strany zaměstnavatelů o tom, co zrakově postižený může a nemůže, co dokáže,
- malá motivace zaměstnavatelů takové osoby zaměstnávat.
Proto přinášíme základní rady o tom, co dělat, když po ztrátě zraku nebo výrazném omezení schopnosti vidět se ocitneme mezi nezaměstnanými. Jedná se o zkrácený výňatek z knihy MUDr. Radkina Honzáka: Krize v životě - život v krizi.

Klíčová slova: