Den otevřených dveří oboru Čeština v komunikaci neslyšících

07.01.2013 23:31

Proběhne pro zájemce o studium na Filozofické fakultě UK v Praze v sobotu 12. ledna.

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na den otevřených dveří oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
Proběhne v sobotu 12. ledna 2013 v 15.00 v místnosti č. 18 v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (zastávka metra A Staroměstská).

Při dni otevřených dveří bude zajištěno simultánní tlumočení český jazyk/český znakový jazyk, simultánní přepis mluvené češtiny;  v učebně je sálová indukční smyčka.

Dozvíte se, jak se budou vypadat přijímací zkoušky, jak se připravit na přijímací zkoušky, co budete studovat, kde budete studovat, jak budete studovat, s kým budete studovat, kdo Vás bude učit a mnoho dalších informací o tomto oboru.
V příštím roce budeme otevírat jednooborové a dvouoborové tříleté prezenční bakalářské studium, bude přijato 30 nových uchazečů; přihlášky je nutno odevzdat do 28. 2. 2013.

Pro uchazeče, jejichž prvním jazykem je znakový jazyk, proběhnou v březnu a dubnu 2013 přípravné kurzy, které jsou zdarma.

Více informací o oboru Čeština v komunikaci neslyšících – zde.
Více informací pro uchazeče o bakalářské studium – zde.

Na shledání se těší pracovníci a studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
    lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Klíčová slova: