Den otevřených dveří Domu služeb pro nevidomé

Pořádá 11. listopadu SONS, Tyfloservis a TyfloCentrum Praha v Krakovské 21, Praha 1.

Co u nás můžete vidět a zažít: 

  • učebnu výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši, včetně náročných kompenzačních pomůcek
  • praktické ukázky speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým, např. ozvučený semafor 
  • pomůcky denní potřeby v prodejně pomůcek pro zrakově postižené 
  • provoz a pravidla fungování sociálních služeb, resp. ambulantní a terénní péče
  • metody nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, speciální optické pomůcky a kamerové lupy 
  • knihovnu digitálních dokumentů
  • speciální časopisy pro nevidomé a slabozraké, např. časopis Zora, který vychází již od roku 1917

Pozvánka je v příloze. 

Klíčová slova: