Dárcovský program Navzdory

Nový program je určen na rychlou pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly v nesnázích v době koronavirové pandemie. Podporuje především ty, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svého dítěte sami.

Oprávnění žadatelé:

 • zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči dítě/děti ve věku do 18 let

Výše příspěvku:

 • 6 000 Kč na každé dítě se zdravotním postižením
 • 3 000 Kč na každé zdravé dítě

Poskytovaná podpora:

Lze poskytnout finanční příspěvek/věcný dar:

 • na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí (nákup základních potravin, hygienických prostředků, vitamínů, léků)
 • k nákupu základního oblečení a obuvi pro děti, zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • k úhradě části nájmu nebo půjčky na bydlení (max. do výše 6 000 Kč/rodina)
 • na zajištění speciální péče, pomůcek, nebo na osobní asistenční službu u dítěte se zdravotním postižením

Další podmínky dárcovského programu NAVZDORY:

 • žádosti v 1. kole výzvy jsou přijímány v období od 27. 4. do 30. 6. 2020
 • o příspěvek mohou žádat zákonní zástupci pečující o dítě/děti ve věku do 18 let, kteří mají postižené dítě, jsou samoživitelé nebo se nachází v nouzi
 • do programu budou žadatelé zařazeni po vyplnění a odeslání online žádosti a po zaslání požadovaných povinných příloh (dokumentů) dle pokynů v žádosti, včetně písemného doporučení garanta
 • v jedné žádosti lze požádat o dar pro jedno, nebo i více nezaopatřených dětí v rodině (max. 5 dětí)
 • na každé dítě může být v 1. kole programu NAVZDORY žádáno jen jednou
 • mít trvalé bydliště ve Zlínském kraji (alespoň žadatel, nebo dítě, v jehož prospěch je o příspěvek žádáno)

Více informací na stránkách Nadačního fondu Credo.

Klíčová slova: