Daneta

17.12.2012 21:05

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí se projektem „Sociální integrace aneb profesní propustnost v Danetě“ zapojilo do soutěže o nejlepší podnikatelský záměr v regionu Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen na integraci lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti, motivaci k získání zaměstnání, připravenost na nároky pracovního trhu a umístění na vhodné pracovní místo.

Klíčová slova: