Cystická fibróza

12.06.2014 23:44

V České republice se každoročně narodí 35 - 40 dětí s touto nemocí. Zdaleka ne všichni nemocní se však diagnostikují a velká část žije pod jinou diagnózou a není správně léčena mnoho let, někdy celý život. CF postihuje s výjimkou centrálního nervového systému prakticky všechny systémy organizmu. Proto její sledování a léčení vyžaduje spolupráci mnoha odborníků. Mnoho našich lékařů je o podstatě nemoci, diagnostice, léčbě i prognóze mylně nebo nedostatečně informováno, což by měla napravit tato monografie, která se opírá o více než 40leté zkušenosti hlavní autorky Věry Vávrové a výsledky práce řady spolupracovníků. Publikace je určena širokému spektru lékařů, kteří se mohou s touto chorobou ve své praxi setkat. Je možné ji zakoupit v elektronické podobě na stránkách Alza.cz.