ČSOB Start !t social

Cílem grantového programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Žádosti lze podávat do 30. dubna 2021.

Program je určen výhradně na podporu fungování sociálních podniků, které minimálně 2 roky vyvíjejí svou činnost.

Z programu je možné podpořit:

  1. integrační sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné (např. mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pečující o rodinné příslušníky)
  2. sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování.

Přímou finanční podporu mohou sociální podniky investovat dle svých aktuálních potřeb, které podloží relevantními argumenty v projektové žádosti. Na mzdy lze žádat pouze ve výjimečných případech a jen do výše max. 30 % mzdových nákladů (nikoliv plná mzda).

Více informací na stránkách grantového programu.

Klíčová slova: