ČSOB Start !t social

Grantový program určený sociálním podnikům má uzávěrku pro podání žádosti 15. dubna 2022.

ČSOB vyhlašuje jubilejní desátý ročník grantového programu, který je určen na podporu sociálního podnikání. Tento ročník je inovační, reaguje na výzvy spojené s klimatickou změnou a je plně v souladu s aktuálními trendy EU. Partnerem a odborným garantem při realizaci tohoto programu je nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s.

Cílem programu je stabilizace a další rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství.

Podporované aktivity:

  1. Podpora digitalizace Přijímáme žádosti zaměřené na zavádění a rozšiřování digitálních technologií, které modernizují a zefektivňují stávající procesy, technologie, výrobky a/nebo služby (např. technologicky nové weby, e-shopy, nové SW a HW vybavení včetně školení jejich obsluhy, e-mailový marketing, bezpečnostní audity, zavádění nových procesů podporovaných digitálními technologiemi...) 
  2. Podpora environmentálních témat Přijímáme žádosti, které zavádějí do chodu podniků prvky cirkulární ekonomiky a/nebo mají pozitivní dopad na životní prostředí a udržitelnost (např. úspory energií, vody, recyklace, certifikace…).

Více informací na stránkách ČSOB.

 

Klíčová slova: