ChytrePomucky.cz jsou více než jen web

Webové stránky na doméně ChytrePomucky.cz nejsou pouhým webem s informacemi a návody. Představují doslova „stroj na nápady“, jsou totiž silným nástrojem, který nabízí mobilní aplikaci, počítačové programy, IoT moduly s již hotovým a volně dostupným softwarem, vlastní vývojové a výukové prostředí pro internet věcí, využití umělé inteligence. Cílem této platformy je usnadnit život lidem s pohybovým hendikepem.

Základ tvoří produkty společnosti Benetronic, ale postupně zde přibývají další pomůcky a projekty. Zájemci z nich mohou vytvářet vlastní řešení využívající umělou inteligenci, zpracování obrazu, hlasové ovládání, chytrou domácnost, chytré pracoviště pro hendikepované pracovníky. 

„Asistenti, pečovatelé, učitelé, neziskovky, personál, zdravotníci, lidé s hendikepem s využitím těchto komponent mohou sami tvořit řešení, která přinášejí větší samostatnost a nezávislost.  Navíc není potřeba umět vůbec programovat,“ uvádí Petr Uličný, jednatel společnosti Benetronic.

ChytrePomucky.cz mají již nyní silnou uživatelskou základnu osob s pohybovým omezením. Benetronic pro ně navíc v případě potřeby zdarma zajišťuje vzdálenou technickou podporu. Další možností jak se naučit s platformou a různými chytrými technologiemi pracovat jsou webináře.

Na platformě jsou dostupné také projekty a projektíky, které byly vytvořeny studenty během praxí v Benetronicu, jako například relé modul nebo detektor přiblížení. 

„Většinou když vidím během různých školních a jiných akcí vytvořenou věc, i maličkost, využitelnou v praxi u lidí s hendikepem, ještě se na ni pak zaměřím, a to především po stránce kompatibility a snadného využití - cílem je, aby když si zařízení vyrobí dle návodu nebo zakoupí naši klienti, aby toto zařízení bylo kompatibilní s tím, co již klienti využívají, a navíc aby bylo jednoduše spustitelné, ideálně bez návodu,“ říká Petr Uličný. 

Přínos této kompatibility se názorně ukázal v průběhu nedávného Aimtec Hackatonu v Plzni, kterého se zúčastnilo 70 vývojářů s cílem vytvořit projekty usnadňující život lidem s hendikepem. Tvůrci projektů mohli velmi jednoduchým a rychlým způsobem své vzniknuvší periferie a nápady napojit na systém ChytrePomucky.cz a realizovat tak hned na místě různé funkcionality, aniž by je museli programovat. A je velmi pravděpodobné, že některé z těchto projektů rozšíří škálu řešení nabízených na platformě ChytrePomucky.cz.

Jaroslav Winter

  

 

Klíčová slova: